Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
8:30η. - 17:30η.
 

Τηλεφωνήστε μας τώρα

+359 (02) 416 92 01
 

Επισκεφθείτε τα γραφεία μας

 

Γράψτε μας

 

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα–Παρασκευή 8:30-17:30

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

www.metafrasi.bg

1. Η ιστοσελίδα  www.metafrasi.bg είναι ιδιοκτησία της «Metafrasi» OOD (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) (η Εταιρεία), Ενιαίος Κωδικός Αναγνώρισης: 201713542, με έδρα και διεύθυνση διοικήσεως: συνοικία «Σβ.Τρόιτσα» , πολυκατοικία 145А, όροφος 4, διαμέρισμα 14, Σόφια και διεύθυνση αλληλογραφίας:

Λεωφ. «Αλ. Σταμπολίσκι» 100, όροφος 3, διαμέρισμα  3, Σόφια, Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], Τηλέφωνο:  (+359) 02 416 92 01

2.  Ο www.metafrasi.bg είναι ένας διαδικτυακός τόπος (ηλεκτρονική πύλη) και  περιέχει πληροφορίες και πόρους λογισμικού στο Διαδίκτυο με περιεχόμενο μετάφρασης και επικύρωσης. Ο διαδικτυακός τόπος  αυτός επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές, υπηρεσίες και πληροφορίες μέσω υπερσυνδέσμων (συνδέσμων) προς τους πόρους και τους κωδικούς λογισμικού που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρείας ή σε άλλους διακομιστές που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία.

3. Όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου www.metafrasi.bg , συμπεριλαμβανόμενα και τον σχεδιασμό, τους κωδικούς προγραμμάτων, το λογισμικό, τις βάσεις δεδομένων,  τις εικόνες κειμένου και γραφικών και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, είναι αντικείμενο πνευματικών δικαιωμάτων κατά την έννοια του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων και είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή της Εταιρείας και των συνεργατών της που έχουν διαθέσει το σχετικό υλικό.

4. Η αναπαραγωγή, η πώληση, η τροποποίηση, η αλλαγή, η δημόσια προβολή κ.λπ. μέρους ή όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.metafrasi.bg  επιτρέπεται μόνο μετά από τη λήψη γραπτής συγκατάθεσης από την Εταιρεία.

5. Ο χρήστης των πόρων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ανεξάρτητα εάν έχει κάνει εγγραφή ως μέλος της πύλης αναλαμβάνει την υποχρέωση:

5.1 Να τηρεί τη Βουλγαρική νομοθεσία και τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης των πόρων της ιστοσελίδας www.metafrasi.bg , τους όρους και τους κανόνες του χώρου συζητήσεων της ιστοσελίδας  www.metafrasi.bg  τη διαδικαστική δεοντολογία, τους κανόνες της ηθικής και την καλή συμπεριφορά,

5.2 Να μην παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή άλλα περιουσιακά και/ ή άυλα δικαιωμάτων τρίτων,

5.3 Να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε παράβαση που ανακάλυψε κατά τη διάρκεια της χρήσης των υπηρεσιών και των πόρων της ιστοσελίδας,

5.4 Να μην διανέμει ή τοποθετεί στους διακομιστές της Εταιρείας ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο στοιχεία, κείμενα και εικόνες, αρχεία και οποιαδήποτε άλλα υλικά με πορνογραφικό περιεχόμενο ή με φανερή θηριωδία  και σκληρότητα (εικόνες, κείμενο), όπως και θέματα και γνώμες με συνδέσμους προς ιστοσελίδες που περιέχουν παρόμοια στοιχεία,

5.5 Να μην διανέμει ή τοποθετεί στους διακομιστές της Εταιρείας ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο στοιχεία, κείμενα και εικόνες, αρχεία και οποιοδήποτε άλλο υλικό που περιέχει ακραίο επιθετικό εθνικισμό, ξενοφοβία και αντισημιτισμό, θέματα με ρατσιστικό περιεχόμενο, γνώμες που περιέχουν θρησκευτική, ιδεολογική, πολιτική προπαγάνδα, θέματα που υποκινούν /ή που μπορούν να οδηγήσουν σε/ φυλετικές, πολιτισμικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και οποιοδήποτε άλλο είδος διακρίσεις, μίσος και μισαλλοδοξία, όπως και θέματα με συνδέσμους προς ιστοσελίδες που περιέχουν παρόμοια στοιχεία,

5.6 Να μην διανέμει ή τοποθετεί στους διακομιστές της Εταιρείας ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο στοιχεία, κείμενα και εικόνες, αρχεία και οποιοδήποτε άλλο υλικό που είναι αντίθετο της Βουλγαρική νομοθεσία, των παρόντων γενικών όρων, των όρων του χώρου συζητήσεων της ιστοσελίδας www.metafrasi.bg, της διαδικτυακής δεοντολογίας, των κανόνων της ηθικής και της καλής συμπεριφοράς,

5.7 Να μην διανέμει ή τοποθετεί στους διακομιστές της Εταιρείας ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο στοιχεία, κείμενα και εικόνες, αρχεία και οποιοδήποτε άλλο υλικό που είναι με διαφημιστικό σκοπό χωρίς να έχει λάβει γραπτή συγκατάθεση από την Εταιρεία,

5.8 Να μην διανέμει ή τοποθετεί στους διακομιστές της Εταιρείας ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο στοιχεία, κείμενα και εικόνες, αρχεία και οποιοδήποτε άλλο υλικό που συνιστά προσωπικά δεδομένα τρίτων όπως αυτά νοούνται κατά τον Νόμο περί προσωπικών δεδομένων,  ούτε προσωπική αλληλογραφία ή πληροφορίες που είναι εμπορικά ή υπηρεσιακά μυστικά ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες,

5.9 Να μην διανέμει ή τοποθετεί στους διακομιστές της Εταιρείας ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο στοιχεία, κείμενα και εικόνες, αρχεία και οποιοδήποτε άλλο υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε περιουσιακά ή άυλα δικαιώματα ή νόμιμα συμφέροντα τρίτων ή τα οποία είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτων,  εκτός εάν δεν διαθέτει την άδεια από  ή την συγκατάθεση του δικαιούχου του δικαιώματος.

5.10 Να μην στέλνει ανεπιθύμητα μηνύματα, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αναρτήσεις εκτός θέματος συζήτησης, διαφημιστικά μηνύματα κ.λπ.

5.11 Να μην γεμίζει την ιστοσελίδα και τον χώρο συζήτησης της με flood (ανούσια θέματα) ή να πλημυρίζει την ιστοσελίδα, τον χώρο συζητήσεων και τα ξεχωριστά θέματα με ανούσιες, μονοσύλλαβες και/ ή επαναλαμβανόμενες αναρτήσεις,

5.12 Να μην χρησιμοποιεί ατέλειες του συστήματος και της ιστοσελίδας  (hack)  με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους, απόκτησης πληροφοριών και πρόσβασης στους πόρους με δικαιώματα και κωδικούς πρόσβασης που ανήκουν σε άλλο πρόσωπο,

5.13 Να μην προκαλεί βλάβη και καταστρέφει συστήματα και βάσεις δεδομένων (crack),

5.14 Να μην προκαλεί την εγκατάσταση ιών ή προγραμμάτων απομακρυσμένου ελέγχου.

5.15 Να μην στέλνει «Δούρειους ίππους»,

5.16 Να μην συμπεριλαμβάνει ιούς και άλλα προγράμματα υπολογιστή ή αρχεία που εμποδίζουν, βλάπτουν ή παρεμβαίνουν με άλλο τρόπο στην κανονική χρήση της ιστοσελίδας και ως αποτέλεσμα των οποίων η ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύεται στους υπολογιστές τρίτων - επισκέπτες της ιστοσελίδας ή / και να εμποδίσει, να προκαλεί βλάβη ή να παρεμβαίνει με άλλο τρόπο στην κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας ή τα οποία, όταν αποθηκεύονται στον ιδιόκτητο υπολογιστή του χρήστη μπορούν να εμποδίσουν, να προκαλέσουν βλάβη ή με άλλο τρόπο να παρεμβαίνουν στην κανονική λειτουργία του υπολογιστή ιδιοκτησίας του χρήστη.

6. Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα:

6.1 Να διαγράψει από τους διακομιστές της τις ανάλογες πληροφορίες ή υλικό,

6.2 Να απαγορεύσει την πρόσβαση στον διακομιστή και στους πόρους της ιστοσελίδας www.metafrasi.bg .

7.  Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να τηρεί υλικό και πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν και που έχουν τοποθετηθεί στον διακομιστή της Εταιρείας ή που έχουν ανακοινωθεί σε τρίτα πρόσωπα από χρήστη της πύλης.

8. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν έχουν επηρεαστεί από ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, που επηρεάζουν την κανονική εργασία του χρήστη.    

9.  Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τα επακόλουθα από τη χρήση ιστοσελίδων διαδικτύου όταν η πρόσβαση σ’ αυτές πραγματοποιείται μέσω υπερσυνδέσεων (link) από την ιστοσελίδα www.metafrasi.bg .

10. Με την αποδοχή αυτών των γενικών όρων, ο χρήστης δηλώνει ότι  αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου κάθε κίνδυνο και ευθύνη κατά τη χρήση της ιστοσελίδας www.metafrasi.bg  .

11. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας www.metafrasi.bg, ακόμα και εάν η Εταιρεία γνώριζε την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών.

12.  Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που βρίσκονται στις ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου και δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οι δημοσιευμένες φωτογραφίες, κείμενα ή άλλο υλικό παραβιάζουν τα δικαιώματα κάποιου ή τα υλικά συμφέροντα κάποιου προσώπου.

13. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν στο λογισμικό, το υλικό ή τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή για την απώλεια δεδομένων που προέκυψε από υλικά ή πόρους που αναζητήθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της χρήσης των πόρων του διαδικτυακού τόπου www.metafrasi.bg.

14. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και πόροι θα είναι αδιάλειπτοι και πάντα χωρίς σφάλματα.

15. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να τερματίσει, να τροποποιεί και να συμπληρώνει την παροχή των υπηρεσιών και των πόρων στην ιστοσελίδα www.metafrasi.bg όπως επίσης και τους όρους χρήσης τους.

16.  Με κάθε πάτημα ενός συνδέσμου (link) που έχει δημοσιευθεί στην αρχική ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου www.metafrasi.bg εκτός από αυτούς για τους παρόντες γενικούς όρους, ο χρήστης προβαίνει σε ηλεκτρονική δήλωση προθέσεων κατά την έννοια του Νόμου περί των ηλεκτρονικών εγγράφων και της ηλεκτρονικής υπογραφής και δηλώνει ότι:

1. επιθυμεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τους πόρους της ιστοσελίδας  www.metafrasi.bg  

2. γνωρίζει τους παρόντες γενικούς όρους και αναλαμβάνει την ευθύνη να τους τηρεί έως την έξοδο του από τον διαδικτυακό τόπο.

17. Σε περίπτωση που άρθρο ή μέρος των παρόντων γενικών όρων αποδειχθεί άκυρο ή μη έγκυρο αυτό δεν θα επηρεάσει το υπόλοιπο μέρος των προϋποθέσεων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο με έναν από τους ειδικούς μας; Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σχεδιασμός ιστοσελίδων Jukovski.com